Modules / Lectures
Module NameDownloadDescriptionDownload Size
Introduction to Japanese Language and CultureQuestionsQuestions1639
Module NameDownloadDescriptionDownload Size
Introduction to Japanese Language and CultureREFERENCESREFERENCES365


Sl.No Chapter Name MP4 Download
1Lecture-01-Introduction to Japanese scriptsDownload
2Lecture-02-Jiko shoukai (Self introduction)Download
3Lecture-03-Dochira kara desu ka ( Where are you from?)Download
4Lecture-04-Senmon wa nan desu ka (What is your specialization?)Download
5Lecture-05-Kore wa hon desu (This is a book)Download
6Lecture-06-Ikura desu ka (How much is it?)Download
7Lecture-07-Ima nan-ji desu ka (What is the time now?)Download
8Lecture-08-Kaigi wa roku-ji-han kara desu (The meeting is from 6:30)Download
9Lecture-09-Ashita Tokyo e ikimasu. (I will go to Tokyo tomorrow)Download
10Lecture-10-Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu (I wake up at 6’oclock everyday)Download
11Lecture-11-Itsu Kanpur e kimashita ka (When did you come to Kanpur?)Download
12Lecture-12-Y?binkyoku wa asoko ni arimasu (The post office is over there)Download
13Lecture-13-Rao san wa doko ni imasu ka (Where is Mr. Rao?)Download
14Lecture-14-Pikuniku e ikimash? (Let’s go for a picnic)Download
15Lecture-15-Kesa pan to tamago o tabemashita (I ate eggs and bread for breakfast)Download
16Lecture-16-Depa-to no tonari no biru wa gink? desu (The building next to the department store is the bank)Download
17Lecture-17-Taj hoteru wa ookii hoteru desu(Hotel Taj is a big hotel)Download
18Lecture-18-Hoteru de nani o tabemashita ka (What did you eat at the hotel?)Download
19Lecture-19-Tokyo wa ?kikute kirei desu (Tokyo is big and beautiful)Download
20Lecture-20-Ko-hi- wa oishiku arimasen(Coffee is not tasty)Download
21Lecture-21-Hantai kotoba (Opposites)Download
22Lecture-22-Watashi wa mainichi miruku o nomimasu (I drink milk everyday)Download
23Lecture-23-Watashi wa oniisan ni kamera o moratta(I received a camera from my brother)Download
24Lecture-24-Nani o tabetai desu ka(What do you want to eat?)Download
25Lecture-25-Nani o sashiagemasu ka (Giving and Receiving)Download
26Lecture-26-Sensei wa watashi ni hon o kuremashita (My teacher gave me a book)Download
27Lecture-27-Chotto matte kudasai ( Just a minute please)Download
28Lecture-28-Ke-ki o tabete mite kudasai ( Eat and see how is the cake)Download
29Lecture-29-Nani o shite imasu ka(What are you doing?)Download
30Lecture-30-Tokyo ni sunde imasu ( I live in Tokyo)Download
31Lecture-31-Kanji ga kakemasu (I can write Kanji)Download
32Lecture-32-Im?to wa ningy? o hoshigatte imasu (My sister wants a doll)Download
33Lecture-33-Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu (I like ice-cream more than cakes)Download
34Lecture-34-Kutsu o kai ni ikimasu ( I am going to buy shoes)Download
35Lecture-35-Ashita motto atsuku narimasu (It is going to become very hot tomorrow)Download
36Lecture-36-Rainen Tokyo e iku to omoimasu (I think I will go to Tokyo next year)Download
37Lecture-37-Pen de kaite mo ii desu ka(Is it alright to write in pen?)Download
38Lecture-38-Comprehensions and ExpressionsDownload
39Lecture-39-Basic Kanji Download
40Lecture-40-Basic KanjiDownload

Sl.No Chapter Name English
1Lecture-01-Introduction to Japanese scriptsDownload
Verified
2Lecture-02-Jiko shoukai (Self introduction)Download
Verified
3Lecture-03-Dochira kara desu ka ( Where are you from?)Download
Verified
4Lecture-04-Senmon wa nan desu ka (What is your specialization?)Download
Verified
5Lecture-05-Kore wa hon desu (This is a book)Download
Verified
6Lecture-06-Ikura desu ka (How much is it?)Download
Verified
7Lecture-07-Ima nan-ji desu ka (What is the time now?)Download
Verified
8Lecture-08-Kaigi wa roku-ji-han kara desu (The meeting is from 6:30)Download
Verified
9Lecture-09-Ashita Tokyo e ikimasu. (I will go to Tokyo tomorrow)Download
Verified
10Lecture-10-Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu (I wake up at 6’oclock everyday)Download
Verified
11Lecture-11-Itsu Kanpur e kimashita ka (When did you come to Kanpur?)Download
Verified
12Lecture-12-Y?binkyoku wa asoko ni arimasu (The post office is over there)Download
Verified
13Lecture-13-Rao san wa doko ni imasu ka (Where is Mr. Rao?)Download
Verified
14Lecture-14-Pikuniku e ikimash? (Let’s go for a picnic)Download
Verified
15Lecture-15-Kesa pan to tamago o tabemashita (I ate eggs and bread for breakfast)Download
Verified
16Lecture-16-Depa-to no tonari no biru wa gink? desu (The building next to the department store is the bank)Download
Verified
17Lecture-17-Taj hoteru wa ookii hoteru desu(Hotel Taj is a big hotel)Download
Verified
18Lecture-18-Hoteru de nani o tabemashita ka (What did you eat at the hotel?)Download
Verified
19Lecture-19-Tokyo wa ?kikute kirei desu (Tokyo is big and beautiful)Download
Verified
20Lecture-20-Ko-hi- wa oishiku arimasen(Coffee is not tasty)Download
Verified
21Lecture-21-Hantai kotoba (Opposites)Download
Verified
22Lecture-22-Watashi wa mainichi miruku o nomimasu (I drink milk everyday)Download
Verified
23Lecture-23-Watashi wa oniisan ni kamera o moratta(I received a camera from my brother)Download
Verified
24Lecture-24-Nani o tabetai desu ka(What do you want to eat?)Download
Verified
25Lecture-25-Nani o sashiagemasu ka (Giving and Receiving)Download
Verified
26Lecture-26-Sensei wa watashi ni hon o kuremashita (My teacher gave me a book)Download
Verified
27Lecture-27-Chotto matte kudasai ( Just a minute please)Download
Verified
28Lecture-28-Ke-ki o tabete mite kudasai ( Eat and see how is the cake)Download
Verified
29Lecture-29-Nani o shite imasu ka(What are you doing?)Download
Verified
30Lecture-30-Tokyo ni sunde imasu ( I live in Tokyo)Download
Verified
31Lecture-31-Kanji ga kakemasu (I can write Kanji)Download
Verified
32Lecture-32-Im?to wa ningy? o hoshigatte imasu (My sister wants a doll)Download
Verified
33Lecture-33-Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu (I like ice-cream more than cakes)Download
Verified
34Lecture-34-Kutsu o kai ni ikimasu ( I am going to buy shoes)Download
Verified
35Lecture-35-Ashita motto atsuku narimasu (It is going to become very hot tomorrow)Download
Verified
36Lecture-36-Rainen Tokyo e iku to omoimasu (I think I will go to Tokyo next year)Download
Verified
37Lecture-37-Pen de kaite mo ii desu ka(Is it alright to write in pen?)Download
Verified
38Lecture-38-Comprehensions and ExpressionsDownload
Verified
39Lecture-39-Basic Kanji Download
Verified
40Lecture-40-Basic KanjiDownload
Verified


Sl.No Language Book link
1EnglishDownload
2BengaliNot Available
3GujaratiNot Available
4HindiNot Available
5KannadaNot Available
6MalayalamNot Available
7MarathiNot Available
8TamilNot Available
9TeluguNot Available