Modules / Lectures


Sl.No Chapter Name MP4 Download
1Lecture 01 : Japanese scriptsDownload
2Lecture 02 : Watashi wa Tanaka desuDownload
3Lecture 03: Dochira kara desu ka?Download
4Lecture 04: Pen wa watashi no desuDownload
5Lecture 5 : Watashi mo gakusei desuDownload
6Lecture 6 : Nan sai desu ka?Download
7lecture 7 : Ikura desu ka?Download
8Lecture 8 : IrasshaimaseDownload
9Lecture 09 : Nan-ji desu ka?Download
10Lecture 10 : Kyou wa getsuyoubi desuDownload
11Lecture 11 : Doko desu ka?Download
12Lecture 12 : Tanjoubi wa itsu desu ka?Download
13Lecture 13 : Nan-ji ni okimasu ka?Download
14Lecture 14 : Tokyo e ikimasuDownload
15Lecture 15 : ExpressionsDownload
16Lecture 16 : Itsu Nihon ni kimashita ka?Download
17Lecture 17 : Hon wa asoko ni arimasuDownload
18Lecture 18 : Yuubinkyouku wa hon-ya no tonari ni arimasuDownload
19Lecture 19 : Nan nin imasu ka?Download
20Lecture 20Download
21Lecture 21 : Ashita kurabu e ikimasen ka?Download
22Lecture 22 : Kocha wa oishii desuDownload
23Lecture 23 : Iroiro na hito ni aimashitaDownload
24Lecture 24 : Tanaka san onegaishimasuDownload
25Lecture 25 : Tanaka san irashshaimasu ka?Download
26lecture 26 : Tokyo wa ookikute kirei na machi desuDownload
27Lecture 27 : Pa-ti wa tanoshikatta desuDownload
28Lecture 28 : Raigetsu Amerika e ikimasuDownload
29Lecture 29 : Verbs 1Download
30Lecture 30 : Verb 2Download
31Lecture 31: Imouto ni kamera o agemashitaDownload
32Lecture 32: Sensei ni pen o sashiagemashitaDownload
33Lecture 33: Tomodachi wa hana o kuremashitaDownload
34Lecture 34: Hawaii e ikitakunai desuDownload
35Lecture 35: Nanika tabetai desu ka?Download
36Lecture 36: Dokoemo ikitakunai desuDownload
37Lecture 37: Chotto matte kudasaiDownload
38Lecture 38: Mata irashite kudasaiDownload
39Lecture 39: Omiyage o tsutsumanaide kudasaiDownload
40lecture 40: Watashi wa aisukurimu ga suki desuDownload
41Lecture 41: Nihongo no jishou ga hoshii desuDownload
42Lecture 42: Rainen kuni e kaeru tsumori desuDownload
43Lecture 43: Hikouki to shinkansen to dochira no houga hayai desu ka?Download
44Lecture 44: Kurasu no naka de dare ga ichiban kashikoi desu ka?Download
45lecture 45: Kore wa tanaka san no jishou da to omoimasuDownload
46Lecture 46: Kasa wa eigo de nan to iimasu ka?Download
47Lecture 47: Watashi ha Nihongo ga yomemasenDownload
48Lecture 48: Watashi wa kanji o kaku koto ga dekimasuDownload
49Lecture 49: Sonna koto iwanaide kudasaiDownload
50Lecture 50: Watashiwa kuruma o unten suru toki ongaku o kikimasuDownload
51Lecture 51: Kanji o kaku koto ga dekimasuDownload
52Lecture 52: Shousetsu o yomu tame ni toshoukan e ikimasuDownload
53Lecture 53: Shashin o totte mo ii desu ka?Download
54Lecture 54: Mainichi kaisha ni ikanakereba narimasenDownload
55Lecture 55: Tanaka san wa yoku hatarakimasuDownload

Sl.No Chapter Name English
1Lecture 01 : Japanese scriptsPDF unavailable
2Lecture 02 : Watashi wa Tanaka desuPDF unavailable
3Lecture 03: Dochira kara desu ka?PDF unavailable
4Lecture 04: Pen wa watashi no desuPDF unavailable
5Lecture 5 : Watashi mo gakusei desuPDF unavailable
6Lecture 6 : Nan sai desu ka?PDF unavailable
7lecture 7 : Ikura desu ka?PDF unavailable
8Lecture 8 : IrasshaimasePDF unavailable
9Lecture 09 : Nan-ji desu ka?PDF unavailable
10Lecture 10 : Kyou wa getsuyoubi desuPDF unavailable
11Lecture 11 : Doko desu ka?PDF unavailable
12Lecture 12 : Tanjoubi wa itsu desu ka?PDF unavailable
13Lecture 13 : Nan-ji ni okimasu ka?PDF unavailable
14Lecture 14 : Tokyo e ikimasuPDF unavailable
15Lecture 15 : ExpressionsPDF unavailable
16Lecture 16 : Itsu Nihon ni kimashita ka?PDF unavailable
17Lecture 17 : Hon wa asoko ni arimasuPDF unavailable
18Lecture 18 : Yuubinkyouku wa hon-ya no tonari ni arimasuPDF unavailable
19Lecture 19 : Nan nin imasu ka?PDF unavailable
20Lecture 20PDF unavailable
21Lecture 21 : Ashita kurabu e ikimasen ka?PDF unavailable
22Lecture 22 : Kocha wa oishii desuPDF unavailable
23Lecture 23 : Iroiro na hito ni aimashitaPDF unavailable
24Lecture 24 : Tanaka san onegaishimasuPDF unavailable
25Lecture 25 : Tanaka san irashshaimasu ka?PDF unavailable
26lecture 26 : Tokyo wa ookikute kirei na machi desuPDF unavailable
27Lecture 27 : Pa-ti wa tanoshikatta desuPDF unavailable
28Lecture 28 : Raigetsu Amerika e ikimasuPDF unavailable
29Lecture 29 : Verbs 1PDF unavailable
30Lecture 30 : Verb 2PDF unavailable
31Lecture 31: Imouto ni kamera o agemashitaPDF unavailable
32Lecture 32: Sensei ni pen o sashiagemashitaPDF unavailable
33Lecture 33: Tomodachi wa hana o kuremashitaPDF unavailable
34Lecture 34: Hawaii e ikitakunai desuPDF unavailable
35Lecture 35: Nanika tabetai desu ka?PDF unavailable
36Lecture 36: Dokoemo ikitakunai desuPDF unavailable
37Lecture 37: Chotto matte kudasaiPDF unavailable
38Lecture 38: Mata irashite kudasaiPDF unavailable
39Lecture 39: Omiyage o tsutsumanaide kudasaiPDF unavailable
40lecture 40: Watashi wa aisukurimu ga suki desuPDF unavailable
41Lecture 41: Nihongo no jishou ga hoshii desuPDF unavailable
42Lecture 42: Rainen kuni e kaeru tsumori desuPDF unavailable
43Lecture 43: Hikouki to shinkansen to dochira no houga hayai desu ka?PDF unavailable
44Lecture 44: Kurasu no naka de dare ga ichiban kashikoi desu ka?PDF unavailable
45lecture 45: Kore wa tanaka san no jishou da to omoimasuPDF unavailable
46Lecture 46: Kasa wa eigo de nan to iimasu ka?PDF unavailable
47Lecture 47: Watashi ha Nihongo ga yomemasenPDF unavailable
48Lecture 48: Watashi wa kanji o kaku koto ga dekimasuPDF unavailable
49Lecture 49: Sonna koto iwanaide kudasaiPDF unavailable
50Lecture 50: Watashiwa kuruma o unten suru toki ongaku o kikimasuPDF unavailable
51Lecture 51: Kanji o kaku koto ga dekimasuPDF unavailable
52Lecture 52: Shousetsu o yomu tame ni toshoukan e ikimasuPDF unavailable
53Lecture 53: Shashin o totte mo ii desu ka?PDF unavailable
54Lecture 54: Mainichi kaisha ni ikanakereba narimasenPDF unavailable
55Lecture 55: Tanaka san wa yoku hatarakimasuPDF unavailable


Sl.No Language Book link
1EnglishNot Available
2BengaliNot Available
3GujaratiNot Available
4HindiNot Available
5KannadaNot Available
6MalayalamNot Available
7MarathiNot Available
8TamilNot Available
9TeluguNot Available