Modules / Lectures


Sl.No Chapter Name MP4 Download
1Introduction to Japanese Scripts Download
2Jikou Shoukai じこう しょうかい Download
3Dochira kara desu ka? どちら から です か? Download
4Senmon wa nan desu ka? 専門 は なん です か?Download
5Kore wa hon desu. これ は 本 です。Download
6Are wa nan desu ka? あれ は 何 です か?Download
7Ikura desu ka? いくら です か? Download
8Ima nan-ji desu ka? 今 何時 です か? Download
9Kaigi wa roku-ji han kara desu. 会議 は 六時 半 から です。Download
10Ashita Tōkyō e ikimasu. 明日 東京 へ 行きます。 Download
11Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu. 私は 毎日 六時 に おきます。Download
12Itsu Kanpur e kimashita ka? いつ カラプル へ 来ました か? Download
13Yūbinkyoku wa asoko ni arimasu. 湯便局 は あそこ に あります。 Download
14Rao san wa doko ni imasu ka? ラオ さん は どこ に います か? Download
15Pikunikku e ikimashō. ピクニック へ いきましょう。Download
16Kesa pan to tamago o tabemashita. 今朝 パン と たまご を 食べました。 Download
17Depa-to no tonari no biru wa ginkō desu. でパート の となり の ビル は 銀行 です。 Download
18Taj hoteru wa ookii hoteru desu. タジ ホテル は 大きい ホテル です。Download
19Hoteru de nani o tabemashita ka? ホテル で なに を 食べました か?Download
20Tōkyō wa ōki kute kirei desu. 東京 は 大きくて きれい です。Download
21Ko-hi- wa oishiku arimasen. コーヒー は おいしく ありません。 Download
22Hantai Kotoba ( Opposites)Download
23Watashi wa mainichi miruku o nomimasu. 私は 毎日 ミルク を 飲みます。 Download
24Watashi wa oniisan ni kamera o moratta. 私は お兄さん に カメラ を もらった。Download
25Nani o tabetai desu ka? 何 を 食べたい です か? Download
26Nani o sashiagemasu ka? なに を さしあげます か? Download
27Sensei wa watashi ni hon o kuremashita. 先生 は 私 に 本 を くれました。 Download
28Watashi wa pikunikku e ikitakunai. 私は ピクニック へ 行きたくない。 Download
29Chotto matte kudasai. ちょっと まって ください。 Download
30Ke-ki o tabete mite kudasai. ケーキ を 食べて みて ください。Download
31Heya ni nani ga arimasu ka? 部屋 に 何 が あります か?Download
32Nani o shite imasu ka? 何 を しています か?Download
33Tōkyō ni sunde imasu. 東京 に すんで います。Download
34Kanji ga kakemasu. 漢字 が かけます。Download
35Imōto wa ningyō o hoshigatte imasu. いもうと は にんぎょう を ほしがっています。Download
36Watashi wa Aisukuri-mu ga daisuki desu. 私は アイスクリーム が 大好き です。 Download
37Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu. アイスクリーム が ケーキ より 好き です。Download
38Kutsu o kai ni ikimasu. くつ を かいに いきます。Download
39Ashita motto atsuku narimasu. 明日 もっと あつく なります。Download
40Rainen Tōkyō e iku to omoimasu. 来年 東京 へ 行く と 思います。Download
41Pen de kaite mo ii desu ka. ペン で 書いて も いい です か? Download
42New ExpressionsDownload
43RevisionDownload
44Kanji IDownload
45Kanji II Download

Sl.No Chapter Name English
1Introduction to Japanese Scripts PDF unavailable
2Jikou Shoukai じこう しょうかい PDF unavailable
3Dochira kara desu ka? どちら から です か? PDF unavailable
4Senmon wa nan desu ka? 専門 は なん です か?PDF unavailable
5Kore wa hon desu. これ は 本 です。PDF unavailable
6Are wa nan desu ka? あれ は 何 です か?PDF unavailable
7Ikura desu ka? いくら です か? PDF unavailable
8Ima nan-ji desu ka? 今 何時 です か? PDF unavailable
9Kaigi wa roku-ji han kara desu. 会議 は 六時 半 から です。PDF unavailable
10Ashita Tōkyō e ikimasu. 明日 東京 へ 行きます。 PDF unavailable
11Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu. 私は 毎日 六時 に おきます。PDF unavailable
12Itsu Kanpur e kimashita ka? いつ カラプル へ 来ました か? PDF unavailable
13Yūbinkyoku wa asoko ni arimasu. 湯便局 は あそこ に あります。 PDF unavailable
14Rao san wa doko ni imasu ka? ラオ さん は どこ に います か? PDF unavailable
15Pikunikku e ikimashō. ピクニック へ いきましょう。PDF unavailable
16Kesa pan to tamago o tabemashita. 今朝 パン と たまご を 食べました。 PDF unavailable
17Depa-to no tonari no biru wa ginkō desu. でパート の となり の ビル は 銀行 です。 PDF unavailable
18Taj hoteru wa ookii hoteru desu. タジ ホテル は 大きい ホテル です。PDF unavailable
19Hoteru de nani o tabemashita ka? ホテル で なに を 食べました か?PDF unavailable
20Tōkyō wa ōki kute kirei desu. 東京 は 大きくて きれい です。PDF unavailable
21Ko-hi- wa oishiku arimasen. コーヒー は おいしく ありません。 PDF unavailable
22Hantai Kotoba ( Opposites)PDF unavailable
23Watashi wa mainichi miruku o nomimasu. 私は 毎日 ミルク を 飲みます。 PDF unavailable
24Watashi wa oniisan ni kamera o moratta. 私は お兄さん に カメラ を もらった。PDF unavailable
25Nani o tabetai desu ka? 何 を 食べたい です か? PDF unavailable
26Nani o sashiagemasu ka? なに を さしあげます か? PDF unavailable
27Sensei wa watashi ni hon o kuremashita. 先生 は 私 に 本 を くれました。 PDF unavailable
28Watashi wa pikunikku e ikitakunai. 私は ピクニック へ 行きたくない。 PDF unavailable
29Chotto matte kudasai. ちょっと まって ください。 PDF unavailable
30Ke-ki o tabete mite kudasai. ケーキ を 食べて みて ください。PDF unavailable
31Heya ni nani ga arimasu ka? 部屋 に 何 が あります か?PDF unavailable
32Nani o shite imasu ka? 何 を しています か?PDF unavailable
33Tōkyō ni sunde imasu. 東京 に すんで います。PDF unavailable
34Kanji ga kakemasu. 漢字 が かけます。PDF unavailable
35Imōto wa ningyō o hoshigatte imasu. いもうと は にんぎょう を ほしがっています。PDF unavailable
36Watashi wa Aisukuri-mu ga daisuki desu. 私は アイスクリーム が 大好き です。 PDF unavailable
37Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu. アイスクリーム が ケーキ より 好き です。PDF unavailable
38Kutsu o kai ni ikimasu. くつ を かいに いきます。PDF unavailable
39Ashita motto atsuku narimasu. 明日 もっと あつく なります。PDF unavailable
40Rainen Tōkyō e iku to omoimasu. 来年 東京 へ 行く と 思います。PDF unavailable
41Pen de kaite mo ii desu ka. ペン で 書いて も いい です か? PDF unavailable
42New ExpressionsPDF unavailable
43RevisionPDF unavailable
44Kanji IPDF unavailable
45Kanji II PDF unavailable


Sl.No Language Book link
1EnglishNot Available
2BengaliNot Available
3GujaratiNot Available
4HindiNot Available
5KannadaNot Available
6MalayalamNot Available
7MarathiNot Available
8TamilNot Available
9TeluguNot Available